Velkommen til Ta' et valg 2016

 • Introduktion


  Ta’ et valg er et samarbejde mellem 11 videregående uddannelsesinstitutioner, Forsvarets Rekruttering og Politiet og bakkes op af Studievalg Sydjylland og de studieforberedende ungdomsuddannelser i Studievalg Sydjyllands vejledningsområde. Arrangementet afvikles over 4 dage i april 2016 og består dels af en uddannelsesmesse og dels af 2 oplægsrunder.

  Deltagelse i arrangementet er obligatorisk for dig der går i 2.g eller 1.hf og du skal tilmelde dig 1 af de 13 oplæg i hver af de 2 oplægsrunder. Du kan læse en kort beskrivelse af oplæggene i de 2 runder i menupunkterne ovenfor.

 • Oplægsrunde 1

  • Merkantile uddannelser ved Erhvervsakademierne

   Ønsker du en uddannelse inden for logistik, handel og service i en international sammenhæng, hvor du får et globalt udsyn, så kom og hør om vores uddannelser til Markedsføringsøkonom, Serviceøkonom, Logistikøkonom og Handelsøkonom.
  • Kemiske og biologiske uddannelser ved Erhvervsakademierne

   Ønsker du at arbejde med kvalitetssikring og rådgivning inden for laboratorie, jordbrug og proces, så kom og hør om vores uddannelser til Laborant, Procesteknolog og Jordbrugsteknolog.
  • IT-uddannelserne ved Erhvervsakademierne

   Ønsker du en uddannelse inden for IT, netværk og programmering, hvor du arbejder med fremtidens digitale kommunikation, så kom og hør om vores uddannelser til Datamatiker og IT-teknolog.
  • Designuddannelserne ved Erhvervsakademierne

   Ønsker du en uddannelse inden for medier, design og kommunikation, hvor du arbejder med design af hjemmesider, tøj eller tekniske konstruktioner, så kom og hør om vores uddannelser til Multimediedesigner, E-designer og Fashion Designer
  • Sådan er det at studere til professionsbachelor

   Når du læser til professionsbachelor går teori og praksis hånd i hånd. Her får du kontakt med virkeligheden undervejs i din uddannelse, når du er ude i praktik. Alle studerende er garanteret en praktikplads, så du kan få prøvet de ting af, du lærer undervejs. Når du studerer til professionsbachelor uddanner du dig til et bestemt fag. Du ved, hvad du bliver dygtig til, og du ved hvad du kan blive, når du er færdig med at læse. Og langt de fleste professionsbachelorer får job umiddelbart efter studiet. Du kan også læse videre og tage en master- eller kandidatuddannelse. Alle uddannelserne giver dig mulighed for at studere en periode i udlandet.
  • Pædagogik på en professionshøjskole

   Hør om Lærer, Pædagog og Socialdiakoni

   Med en pædagogisk uddannelse bliver du en vigtig person i andres liv. Har du lyst til et job, hvor du arbejder med børn, unge og voksne med forskellige faglige og sociale forudsætninger og særlige behov, er lærer-, pædagog- eller socialdiakoni-uddannelserne måske noget for dig.

   Alle studerende er garanteret en praktikplads, så du kan få prøvet de ting af, du lærer undervejs. Uddannelserne kan ikke undgå at gå i blodet på dig. Det handler om mennesker, og derfor får du en uddannelse og et job, der involverer dig som person.
  • Sundhedsfaglige uddannelser på en professionshøjskole

   Hør om Sygeplejerske, Fysioterapeut, Ergoterapeut og Jordemoder.

   En sundhedsfaglig professionsbachelor er for dig, der gerne vil hjælpe syge med at blive raske og få et bedre liv. Og de raske med at holde sig fri for sygdomme og fysiske skavanker.

   Som professionel i sundhedens tjeneste kan komme tæt på alle slags mennesker -fra spædbørn til gamle – som har brug for din faglige indsigt, din kunnen og din forståelse for netop deres særlige behov. Du vil møde mennesker i nogle af de vigtigste og måske sværeste situationer i deres liv. Alle studerende er garanteret en praktikplads, så du kan få prøvet de ting af, du lærer undervejs.
  • Maskinmester – fremtidens tekniske leder

   Er du teknikinteresseret, og synes du, at ingen arbejdsløshed og god løn lyder tiltalende? Så kom ind og hør om dine muligheder som maskinmester på Fredericia Maskinmesterskole eller SIMAC. Du vil møde studerende, der kan fortælle om livet på skolerne, om den spændende virksomhedspraktik eller hvordan du får kontrakt med Mærsk som maritim maskinmester.
  • Ingeniøruddannelser på universitetet

   Ingeniørernes arbejde kan ses overalt. Eifeltårnet blev bygget af en ingeniør. Men også din nye iPhone 6, el-biler, rumfærger, intelligent asfalt eller droneteknologi er resultatet af ingeniørernes arbejde. Du er med til at gøre verden bedre og smartere gennem konstant udvikling og innovation.
  • Humanistiske uddannelser på universitetet

   På humaniora får du den brede uddannelse, der åbner for mange muligheder. Derefter kan du specialisere dig inden for noget mere specifikt. Uddannelserne er fx dansk, historie, international virksomhedskommunikation, logopædi, designkultur, litteraturvidenskab eller tysk. Du får gode analyseredskaber, formidlingsevner og indsigt i mennesker, kultur og sprog.
  • Sundhedsvidenskabelige uddannelser på universitetet

   De sundhedsvidenskabelige uddannelser handler om mennesket. Hvordan vi fungerer biologisk og fysiologisk. Og hvordan vi forstår sammenhænge og både forebygger og behandler kroppens fysiske og psykiske lidelser.
  • Livet som universitetsstuderende

   Mød en studerende, som har taget springet og nu er i gang med en uddannelse på universitet. Kom og hør om hverdagen som studerende, studielivet med nye venner, bolig m.m.
  • Forsvarets uddannelses- og karrieremuligheder

   Forsvaret er en af Danmarks største arbejdspladser med ca. 19.600 ansatte, hvoraf ca. 4.800 er civilt ansatte med og uden militærbaggrund. Forsvaret har arbejdspladser placeret i hele Danmark og løser mange internationale opgaver. Dette betyder, at der er rigtig mange uddannelsesmuligheder i Forsvaret, både med og uden uniform.

   Forsvaret har uddannelser på mange niveauer, alt efter uddannelsesbaggrund kan man indtræde på uddannelserne på forskellige tidspunkter, men man kan stadigvæk komme langt i Forsvaret med en 9. klasses afgangseksamen. Forsvarets uddannelser veksler meget mellem teori og praksis, det betyder, at det er en anderledes måde at lære på og man for ansvar fra første dag. I Forsvaret påvirker man selv sin karrierevej.

 • Oplægsrunde 2

  • Finansielle uddannelser ved Erhvervsakademierne

   Ønsker du en uddannelse inden for økonomi og kunderådgivning i finansbranchen eller i en større økonomiafdeling, så kom og hør om vores uddannelser til Finansøkonom, Financial Controller og Professionsbachelor i Finans
  • Byggetekniske uddannelser ved Erhvervsakademierne

   Ønsker du en uddannelse inden for byggeri, konstruktion og udvikling, hvor du kan præge fremtidens byggeri, så kom og hør om vores uddannelser til Bygningskonstruktør, Byggetekniker og Byggekoordinator.
  • Teknologiske uddannelser ved Erhvervsakademierne

   Ønske du en uddannelse inden for produktion, konstruktion og udvikling, så kom og hør om vores uddannelser til Automationsteknolog, Autoteknolog, Produktionsteknolog, El-installatør, Energiteknolog, VVS-installatør og Driftsteknolog.
  • Studerende på et Erhvervsakademi

   Få den sande historie fra tre studerende, som læser en uddannelse på et Erhvervsakademi. De vil fortælle om deres egne overvejelser, da de skulle vælge uddannelse, hvad de synes er fedt ved at studere på et Erhvervsakademi og svare på spørgsmål om studierne, studiemiljøet og økonomi.
  • Kommunikationsuddannelser på en professionshøjskole (University College)

   Hør om Grafisk kommunikation, Medie- og sonokommunikation og Erhvervssprog & it-baseret markedskommunikation.

   En kommunikationsuddannelse er for dig, der vil arbejde med kommunikation, reklame, formidling, design, sprog, lyd? Du opnår kompetencer til at arbejde med markedsorienteret kommunikation i den globale virkelighed.

   Du lærer, hvordan du udvikler god kommunikation og markedsføring, og du får styr på, hvilke medier du kan benytte til at få dine budskaber ud til målgruppen. Alle studerende er garanteret en praktikplads, så du kan få prøvet de ting af, du lærer undervejs, og du begynder allerede under din uddannelse at opbygge dig et netværk i den professionelle verden, du senere skal ud og arbejde i.
  • Den praksisnære Ingeniøruddannelse

   På VIA University College uddanner vi ingeniører, der er i stand til at omsætte teori til praksis. Det sker gennem praksisnær klasseundervisning i tæt samarbejde med erhvervslivet.Ingeniøren ses overalt og bliver en eftertragtet ressource i fremtiden, uanset om du arbejder med byggeri, energi eller intelligente IT løsninger. I dette oplæg præsenterer vi dig for VIAs brede vifte af ingeniøruddannelser.

   Vil du være med til at forandre verden? Så er en ingeniøruddannelse et godt valg.
  • Sundhedsfaglige uddannelser på en professionshøjskole (University College)

   Hør om Bioanalytiker/laborant, Radiograf samt Ernæring & Sundhed.

   En sundhedsfaglig professionsbachelor er for dig, der gerne vil hjælpe syge med at blive raske og få et bedre liv. Og de raske med at holde sig fri for sygdomme og fysiske skavanker. Som professionel i sundhedens tjeneste kan komme tæt på alle slags mennesker -fra spædbørn til gamle – som har brug for din faglige indsigt, din kunnen og din forståelse for netop deres særlige behov. Du vil møde mennesker i nogle af de vigtigste og måske sværeste situationer i deres liv. Alle studerende er garanteret en praktikplads, så du kan få prøvet de ting af, du lærer undervejs.
  • Samfundsfag på professionshøjskolerne (University College)

   Hør om Socialrådgiver og Administrationsbachelor. Som administrationsbachelor får du en bred samfundsfaglig uddannelse, der åbner dørene til en karriere inden for både offentlig administration og det private erhvervsliv. Uddannelsen klæder dig på til at tænke i nye løsninger, effektivisering og kvalitetssikring.

   Socialrådgiveruddannelsen er for dig, der er engageret i sociale forhold og gerne vil arbejde med forebyggelse, sagsbehandling, rådgivning og udvikling på det sociale område. At hjælpe mennesker med problemer kræver overblik, systematik, planlægning og handling. Alle studerende er garanteret en praktikplads, så du kan få prøvet de ting af, du lærer undervejs.
  • Din karriere starter første dag på universitetet

   Din uddannelse kommer til at tage mange år. Men hver eneste dag tager du et lille skridt fremad mod målet. Og det allerførste skridt er måske det vigtigste: Det er her din fremtid starter.
  • Samfundsvidenskabelige uddannelser på universitetet

   Hvordan fungerer dansk og international politik? EU og verdensøkonomien? Samfundsvidenskab handler om alle de ting, der får verden til at fungere. Både de sociale, økonomiske og politiske forhold. Vil du være med til at bestemme og sætte dagsordenen i samfundet, store organisationer og den politiske verden, så siger du ja til samfundsvidenskab.
  • Naturvidenskabelige uddannelser på universitetet

   Naturvidenskaben handler om de komponenter og byggesten, som mennesket og naturen er bygget af. Dit arbejdsområde kan fx blive udvikling af lægemidler, kemiske processer, forståelse af sygdomme, hardcore matematik eller natur, dyr og miljø.
  • Livet som universitetsstuderende

   Mød en studerende, som har taget springet og nu er i gang med en uddannelse på universitet. Kom og hør om hverdagen som studerende, studielivet med nye venner, bolig m.m.
  • Politiuddannelse. Livslang læring til dig, der har lyst til at gøre en forskel

   Politiuddannelsen er for dig, der er parat til en personlig udvikling og har lyst til at gøre en forskel for borgerne hver eneste dag. Gennem vores toårig basisuddannelse får du en utrolig varierende hverdag gennem teoretisk, fysisk og praktisk undervisning. Uddannelsen er en af de få, hvor du har praktikplads og bliver ansat allerede, når du starter. Det betyder, at fra første dag på Politiskolen er du prøveansat som politibetjent.

logo